'कॉक्सिट' च्या २०० विद्यार्थ्यांनी दिली विप्रोची 'माईल स्टोन' परीक्षा